กลับไปหน้าหลัก
ข้อมูลโรงเรียน
คณะผู้บริหาร
sa
 
สถิติการชม
 
webclass
sa
 
กิจกรรม
ลูกเสือ-ยุวกาชาด
ชั้นประถมปีที่3
ประถมปีที่4
ชั้นประถมปีที 5
 
กล้องวงจรปิดภายในโรงเรียนนิบงช่วยๆกันดูนะครับ
ชมบรรยากาศภายในโรงเรียนนิบงนะครับ
แผนผังโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
เพลงในกิจกรรมต่างๆ
ตราสัญลักษณ์ต่างๆที่จำเป็นต้องใช้
ระเบียบข้าราชการครูที่ควรทราบ
 
แหล่งเรียนรู้ On Web
 
เทศกาลฮารีรายอ อิฎี้ลฟิตรี ปี57
-:-:- รางวัลโรงเรียน -:-:-
 
-:-:- ระลึกพระคุณครู "วันไหว้ครู" -:-:-
-:-:- นักเรียนป.6 จบการศึกษา -:-:-

-:-:- มหกรรมวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 :-:-
-:-:-: ความภาคภูมิใจ :-:-
-:-:- ประกาศผลการแช่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 -:-:-
-:-:- ประชาสัมพันธ์ -:-:-
วันที่
รายละเอียด/ข่าว
-:-:- กิจกรรม/ข่าว โรงเรียน -:-:-
-:-:- นักเรียนเก่งเป็นเกียรติประวัติโรงเรียน -:-:-
-:-:- *************************-:-:-
 
เวลา ณ.
เข้าสู่ระบบ
 
รหัสผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 
บทเรียนออนไลท
 
แหลงเรียนรู้
ประชาคม อาเซียน
ปฎิทิน ปี 2555
 
ราคาน้ำมัน

 
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
Hot Link!!!
 
 

หากมีคำชี้แนะประการได แจ้งได้ที่ 0898765727 hsamrit@hotmail.com ICQ 36499308 HS9LOE สัมฤทธิ์ หะยีลาเต๊ะ
โดย..ทีมงาน ICT โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
****************************************************************
ตั้งอยู่เลขที่ 4 ถนนสุขยางค์ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1